[ورود به حساب]
 

نظرات در مورد masih1997


تعداد رتبه ها: 1 میانگین رتبه: 10 از 10

رتبه دهنده پروژه  نظر رتبه دهنده  رتبه دریافتی تاریخ نظر درآمد کسب شده  
blacksheep  Xepersian  - رتبه داده نشده  - سفارش دهنده بوده
Justformoney  ++c  10 از 1010 از 1010 از 1010 از 1010 از 1010 از 1010 از 1010 از 1010 از 1010 از 10  ۱۳۹۶/۰۸/۰۴ سفارش دهنده بوده
  کل درآمد کسب شده [*]       0 تومان
  میانگین رتبه ها    10 از 10    

* درآمد محاسبه شده بر اساس پیشنهاد پایه کلیه پروژه های درحال انجام، پایان یافته و لغو شده بوده و مرجع دقیقی از میزان درآمد خالص کسب شده نمی باشد.