چاپ | بستن

 پروژه درس هوش

نام پروژه پروژه درس هوش 
مهارت های لازم C# C Sharp, C++ / C
تاریخ ارسال ۱۳۹۵/۰۹/۱۲ [2016-12-02 19:40:19]
تاریخ پایان ۱۳۹۵/۰۹/۲۲ [2016-12-12 19:40:19]
فرصت باقی مانده - روز برای ارسال پیشنهاد باقی مانده
بودجه ۵۰,۰۰۰ - ۱۰۰,۰۰۰ تومان
وضعیت پروژه واگذار شده

کدنویس انتخاب شده : hosein666
سفارش دهنده
 elina
مکان  زاهدان, ایران
  رتبه داده نشده

توضیح پروژه

برای اطلاعات بیشتر به سایت برنامه جو مراجعه نمایید

محیط بازی یک صفحه 76 است. هر بازیکن دارای 21 مهره است. بازیکنان به نوبت بازی می کنند و در هر حرکت یکی از مهره های خود را در یکی از ستونها (به شرط آنکه آن ستون پر نباشد) می اندازند. این مهره در پایین ترین محل خالی آن ستون جای می گیرد.برد یک بازیکن زمانی اتفاق می افتد که چهار مهره او به صورت سطری، ستونی یا قطری قرار گرفته باشند. اگر همه خانه ها پر شوند و چنین حالتی رخ ندهد بازی مساوی می شود.
برای این مسئله یک تابع ابتکاری ارئه دهید. سپس با استفاده از الگوریتم minimax و با بکارگیری هرس آلفا-بتا آن را پیاده سازی کنید.
توجه:
• همیشه کامپیوتر مهره قرمز را دارد و هیچگاه شروع کننده بازی نیست.
• برنامه شما باید قادر باشد هم با استفاده از هرس آلفا-بتا و هم بدون استفاده از هرس آلفا-بتا کار کند.
• طرح واسط گرافیکی برای این برنامه اختیاری است. در واقع در صورت عدم طراحی واسط گرافیکی به صورت زیر عمل می شود که هرگاه نوبت کاربر باشد، شماره ستون مدنظر او پرسیده می شود و سپس محتوای ماتریس نمایش داده می شود. در مقابل هنگامی که نوبت کامپیوتر باشد تنها ماتریس نمایش داده می شود.Page URL: https://www.barnamejoo.com/project/3692.html
چاپ | بستن