چاپ | بستن

 string

نام پروژه string 
مهارت های لازم C++ / C
تاریخ ارسال ۱۳۹۶/۰۳/۱۵ [2017-06-05 23:03:06]
تاریخ پایان ۱۳۹۶/۰۳/۱۹ [2017-06-09 23:03:06]
فرصت باقی مانده - روز برای ارسال پیشنهاد باقی مانده
بودجه ۵۰,۰۰۰ - ۱۰۰,۰۰۰ تومان
وضعیت پروژه واگذار شده

کدنویس انتخاب شده : blacksheep
سفارش دهنده
 mahdieh-96
مکان  یزد, ایران
  رتبه داده نشده

توضیح پروژه
برنامه ای به زبان c++ که فقط با استفاده از رشته ها هر معادله ای تا درجه 9 به ان بدهیم بدون عمل تقسیم و با دو متغیر x , y و با ضریب برای ما حساب کند و خودمان باید به ان معادله بدهیم و تمام حالت های مختلف باید بررسی شوند.

اطلاعات این پروژه از وب سایت برنامه جو برداشته شده است: http://www.barnamejoo.com


Page URL: https://www.barnamejoo.com/project/3878.html
چاپ | بستن