چاپ | بستن

 محاسبه ی انتگرال چندگانه درC

نام پروژه محاسبه ی انتگرال چندگانه درC 
مهارت های لازم C++ / C
تاریخ ارسال ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ [2018-01-12 11:53:03]
تاریخ پایان ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ [2018-01-15 11:53:03]
فرصت باقی مانده - روز برای ارسال پیشنهاد باقی مانده
بودجه ۵۰,۰۰۰ - ۱۰۰,۰۰۰ تومان
وضعیت پروژه کنسل شده
سفارش دهنده
 mohammadmoein
مکان  یزد, ایران
  رتبه داده نشده

توضیح پروژه
در این پروژه می خواهیم انتگرال توابع چندجمله ای را به روش ریمان حاسبه کنیم در این روش انتگرال یک منحنی به صورت مجموع مساحت نوارهای باریک زیر منحنی تقریب زده میشود.حال برنامه ای بنویسید که ضرایب یک تابع چند جمله ای را از ورودی به همراه بازه مورد نظر دریافت نموده(a,b)و با در نظر گرفتن Nمناسب انتگرال را در بازه مورد نظر محاسبه کند.
برای اطلاعات بیشتر به سایت برنامه جو مراجعه نمایید: http://www.barnamejoo.com


Page URL: https://www.barnamejoo.com/project/4008.html
چاپ | بستن