[ورود به حساب]
 

مشخصات Fari


profile توضیح مختصر:

برنامه نویسی با matlab,ns2 به طور نیمه حرفه ی

دعوت:  invite از این کاربر برای ارسال پیشنهاد به پروژه خود دعوت کنید
پروژه خصوصی:   ارسال پروژه خصوصی به این کاربر
  Fari
شرکت: 
مکان:  گچساران, ایران
رتبه:  رتبه داده نشده.
نظرات:  0 رتبه و نظر داده شده. 0 پروژه واگذار شده به این کاربر.
درآمد کسب شده:  0 تومان
* درآمد محاسبه شده بر اساس پیشنهاد پایه کلیه پروژه های درحال انجام، پایان یافته و لغو شده بوده و مرجع دقیقی از میزان درآمد خالص کسب شده نمی باشد.
علایق/مهارت ها: 

C# C Sharp, C++ / C, Pascal, QBasic, Visual Basic, Visual Basic .NET, زبانهای دیگرتوضیح: