[ورود به حساب]
 

مشخصات hamed_mtpr


profile توضیح مختصر:

Hamed Matapour
Artificial Intelligence Expert
Computer Programmer


دعوت:  invite از این کاربر برای ارسال پیشنهاد به پروژه خود دعوت کنید
پروژه خصوصی:   ارسال پروژه خصوصی به این کاربر
  hamed_mtpr
  بررسی شده مشخصات این کاربر بررسی شده است و تبادلات مالی با این کاربر بدون وقفه خواهد بود.
شرکت:  دانش بنیان مبناشهر
مکان:  تهران, ایران
رتبه:  10 از 1010 از 1010 از 1010 از 1010 از 1010 از 1010 از 1010 از 1010 از 1010 از 10 10 از 10
نظرات:  9 رتبه و نظر داده شده. 11 پروژه واگذار شده به این کاربر.
درآمد کسب شده:  2,720,000 تومان
* درآمد محاسبه شده بر اساس پیشنهاد پایه کلیه پروژه های درحال انجام، پایان یافته و لغو شده بوده و مرجع دقیقی از میزان درآمد خالص کسب شده نمی باشد.
علایق/مهارت ها: 

C# C Sharp, C++ / C, SQL Server, Photoshop, تخصصی, ترجمه, رزومه نویسی, محتوا نویسی, Linux, Microsoft Windows, MS-DOS, موارد دیگر, تست و کیفیت سنجی, مرتبط با کامپیوترتوضیح:  C# .NET
C++
SQL Server