[ورود به حساب]
 

مشخصات hosein666


profile توضیح مختصر:

من مشغول به کار برنامه نویسی و ترجمه هستم.

دعوت:  invite از این کاربر برای ارسال پیشنهاد به پروژه خود دعوت کنید
پروژه خصوصی:   ارسال پروژه خصوصی به این کاربر
  hosein666
  بررسی شده مشخصات این کاربر بررسی شده است و تبادلات مالی با این کاربر بدون وقفه خواهد بود.
شرکت: 
مکان:  شیراز, ایران
رتبه:  1 از 101 از 101 از 101 از 101 از 101 از 101 از 101 از 101 از 101 از 10 1 از 10
نظرات:  1 رتبه و نظر داده شده. 10 پروژه واگذار شده به این کاربر.
درآمد کسب شده:  600,000 تومان
* درآمد محاسبه شده بر اساس پیشنهاد پایه کلیه پروژه های درحال انجام، پایان یافته و لغو شده بوده و مرجع دقیقی از میزان درآمد خالص کسب شده نمی باشد.
علایق/مهارت ها: 

ASP, ASP .NET, C# C Sharp, C++ / C, Javascript, MySQL, SQL Server, ترجمه, Embedded Systems, Internet Browser, Microsoft Windows, الکترونیکتوضیح:  arm embedded programming.
analog and digital design.
translation.
c/c++/C# programming.