[ورود به حساب]
 

مشخصات masom


profile توضیح مختصر:دعوت:  invite از این کاربر برای ارسال پیشنهاد به پروژه خود دعوت کنید
پروژه خصوصی:   ارسال پروژه خصوصی به این کاربر
  masom
  بررسی شده مشخصات این کاربر بررسی شده است و تبادلات مالی با این کاربر بدون وقفه خواهد بود.
شرکت: 
مکان:  قم, ایران
رتبه:  10 از 1010 از 1010 از 1010 از 1010 از 1010 از 1010 از 1010 از 1010 از 1010 از 10 10 از 10
نظرات:  1 رتبه و نظر داده شده. 2 پروژه واگذار شده به این کاربر.
درآمد کسب شده:  365,000 تومان
* درآمد محاسبه شده بر اساس پیشنهاد پایه کلیه پروژه های درحال انجام، پایان یافته و لغو شده بوده و مرجع دقیقی از میزان درآمد خالص کسب شده نمی باشد.
علایق/مهارت ها: 

ASP, ASP .NET, Assembly, C# C Sharp, C++ / C, Javascript, Visual Basic, Visual Basic .NET, زبانهای دیگر, برنامه نویسی وب سایت, توسعه وب سایت, طراحی وب سایت, Access, MySQL, Oracle, SQL Server, Photoshop, بروشور, طراحی لوگو و آرمتوضیح: