[ورود به حساب]
 

 پروژه sql [شماره پروژه: 3756]
نام پروژه پروژه sql  مخصوص کاربران طلایی
مهارت های لازم C++ / C, Access, MySQL, Oracle, SQL Server, بانکهای اطلاعاتی دیگر
تاریخ ارسال ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ [2017-01-07 09:38:27]
تاریخ پایان ۱۳۹۵/۱۰/۲۱ [2017-01-10 09:38:27]
فرصت باقی مانده - روز برای ارسال پیشنهاد باقی مانده
بودجه ۵۰,۰۰۰ - ۱۰۰,۰۰۰ تومان
وضعیت پروژه کنسل شده
  ارسال پیغام خصوصی به سفارش دهنده (صاحب پروژه) پیغام خصوصی
  ابزار پروژه و پیشنهادهای ارسال شده
سفارش دهنده
 nemo
مکان  ساری, ایران
  رتبه داده نشده

توضیح پروژه
-پایگاه دادهای شامل جداول زیر را با استفاده از دستورات SQL ایجاد نمایید.
Doctors(DrId, DName, Specialty, Telephone, Years_of_experience)
Patients(PatientId, PName, gender, Address, Age, DoctorId)
Records(DrId, PatientId, Date, Diagnosis)

-2 با استفاده از دستور [insert]، چند رکورد دلخواه را در هرکدام از جداول فوق درج نمایید.
-3 با استفاده از دستور [update]، سالهای تجربه پزشکاني که تخصص ) Specialty ( آنها شامل رشته “heart” است را 3 سال اضافه نمایید.
-4 اطلاعات تمام تجویزهایي که در تاریخ 2015-12-10 ثبت شده اند را حذف نمایید.
-5برای پاسخ به موارد خواسته شدهی زیر، عبارات SQL مناسب بنویسید
الف- اطلاعات پزشکاني که بیماری با سن بیش از 50 سال دارند، بهصورت نزولي براساس نامشان، بازیابي گردد.
ب- تمام تشخیصهایي) Diagnosis ( که پزشکي با نام John برای بیماری با نام Jerry داده است، استخراج گردد.
ج( مشخصات پزشکاني که تنها بیماران زیر 10 سال دارند استخراج گردد.
د( مشخص کنید که برای هر پزشک چند رکورد از ویزیت بیماران مرد وجود دارد.


نکات

1-فایل گزارش فایل Word یا PDF این فایل باید شامل توضیح کوتاهي در مورد نحوه نوشتن هر یک از موارد فوق باشد.
2- 5 فایل با فرمت .sql شامل کد های sql مربوط به سوالات باشد

سایت مرجع پروژه: http://www.barnamejoo.com  ابزار پروژه

ارسال پیشنهاد ارسال پیشنهاد تغییر پیشنهاد تغییر پیشنهاد حذف حذف پیشنهاد تماس ارسال پیغام خصوصی به سفارش دهندهتماس پیغام خصوصی چاپ چاپ

 طبق قوانین وب سایت ارائه مشخصات تماس همانند شماره تلفن، آدرس، ایمیل، مسنجر و موارد مشابه به طرف مقابل (کدنویس یا سفارش دهنده) قبل از واگذاری پروژه، خلاف قوانین می باشد. شما کاربران گرامی می توانید در صورت مشاهده تخلف از سوی کاربران دیگر، موارد تخلف را به ما گزارش دهید.

پیشنهادهای ارسال شده توسط کدنویسان

سفارش دهنده درخواست پنهان کردن پیشنهادها را داده است. اگر شما صاحب پروژه هستید, لطفا به حساب خود وارد شوید تا پیشنهادها را مشاهده کنید.

^